Mieszkasz w Gdańsku? Interesuje Cię świat kina i filmu?

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Miasta Gdańska, do udziału w Filmowych Warsztatach Dyskusyjnych organizowanych w Kino Kameralne Cafe przy ul. Lektykarskiej 4 w Gdańsku.

W programie Filmowych Warsztatów Dyskusyjnych zaplanowanych jest 5 seansów filmowych, po których odbędzie się dyskusja i spotkanie z gościem specjalnym. W repertuarze znajdą się filmy poruszające aktualne problemy społeczne, wartości w życiu człowieka, oraz inne interesujące zagadnienia z kategorii kultury, nauki i filozofii. Zaproszeni goście – eksperci w dziedzinach poruszanych w danym filmie, po każdej projekcji będą uczestniczyli w dyskusji z widownią.
Spotkania rozpoczynamy w sierpniu i będziemy je kontynuować raz w miesiącu, aż do grudnia.

Zwieńczeniem Filmowych Warsztatów Dyskusyjnych będzie drużynowy Quiz Filmowy, który odbędzie się 18 grudnia 2022. Drużyny zgłoszone do udziału w Quizie będą składać się z członków wywodzących się z poszczególnych dzielnic Gdańska.
Zachęcamy do integracji z sąsiadami i udziału w wydarzeniach.

Wstęp na wydarzenia jest darmowy i skierowany do wszystkich chętnych gdańszczan powyżej 16-go roku życia. Na każdy seans obowiązują zapisy internetowe.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. 

POKAZY

Dane projektu:

Nasza Fundacja realizuje zadanie pt.: „Filmowe warsztaty dyskusyjne dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Gdańska” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.


Całkowita wartość projektu: 13 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 11 000,00 zł 


Nr umowy: RWB-W/3133/BPK/316/U-W.BIEŻ./2022


Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia 2022-08-01

Data zakończenia 2022-12-31

Spodziewane rezultaty:

Materialnym efektem projektu będzie 5 spotkań dyskusyjnych, po 4 godziny każdy, wraz z projekcją filmową, które odbywać się będą raz w miesiącu od sierpnia do grudnia 2022r., dla grupy docelowej liczącej łącznie 240 osób (po 48 osób na 1 spotkaniu).
Zatem bezpośrednie produkty projektu to:
– 5 spotkań dyskusyjnych,
– 5 pokazów filmowych,
– 20 godzin pokazów i dyskusji,
– 240 uczestników projektu – 5 spotkań po 48 uczestników.
Materialnym efektem projektu będzie także quiz wiedzy filmowej, który zorganizowany zostanie w grudniu 2022r. dla min. 2 grup, liczących co najmniej 2 osoby (to są wartości minimalne, zakładamy, że docelowo w quizie weźmie udział więcej osób). Materialnym efektem projektu w tym aspekcie będzie:
– 1 quiz, trwający 2 godziny,
– 1 zestaw pytań dot. znajomości tematyki filmowej, który będzie mógł być wykorzystany także w przyszłych działaniach podobnego typu realizowanych przez Fundację.


Cykl spotkań ma na celu powtórną integrację mieszkańców naszego miasta, które uległo dezintegracji po kryzysie zdrowia publicznego, związanego z pandemią COVID 19 oraz zaoferowanie na powrót dostępu do wysokiej jakości kultury w tym również osobom zagrożonym wykluczeniem kulturowym z uwagi na sytuację materialną czy kompetencje cyfrowe, które często w obecnych czasach są gwarantem dostępu do atrakcyjnych wydarzeń. Podejmowane przedsięwzięcie ma odbudować zaufanie do siebie ludzi, pozwolić im nawiązać nowe relacje, zaktywizować ponownie do większej aktywności a także umożliwić jakościowe spędzenie czasu wolnego. Chcemy zachęcić osoby, które wezmą udział w naszym projekcie, do przystąpienia do naszego projektu Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który w niedawnym okresie powołaliśmy do życia. Dzięki temu liczymy na to, że odbiorcy zadania na trwale wpiszą do swoich aktywności regularne uczestniczenie w tego typu wartościowych wydarzeniach kulturalnych. Przez to rozwinie się ich świadomość, wiedza kulturalna i filmowa, wzmocnią się także kompetencje społeczne i zaangażowanie obywatelskie.

 

Arrow-up