Zapraszamy do udziału w projekcie Edukacja przez Film – Program dla uczniów liceum z Gdańska!


Szukasz unikalnych i inspirujących doświadczeń kulturalnych, przez które możesz poszerzać swoją wiedzę ? Interesujesz się filmem? W naszym projekcie pokażemy jak dzieło filmowe można wykorzystać w edukacji.


Czego dotyczy nasz projekt?
Projekt Edukacja przez Film zaprasza uczniów liceum z Gdańska do uczestnictwa w ciekawych spotkaniach dyskusyjnych i warsztatach edukacyjnych, które będą inspirowane wcześniejszymi seansami filmowymi. Podczas projekcji filmowych skoncentrujemy się na aktualnych zagadnieniach, takich jak wartości życiowe, tolerancja, świadomość i rozwój, a także tematy z dziedziny kultury, nauki, ochrony środowiska i filozofii.

Jakie są cele naszego projektu?
1. Zaszczepienie i pobudzenie chęci korzystania z kultury jako elementu rozwoju – poprzez film i dyskusje chcemy zainspirować uczestników do korzystania z różnorodnych form kultury i sztuki jako źródła rozwoju osobistego.
2. Integracja młodej społeczności Miasta Gdańsk – projekt zakłada współpracę i integrację między uczniami z różnych klas w danej szkole, co pozwoli na lepsze zrozumienie i współpracę między młodymi ludźmi.
3. Poprawa dostępności do wysokiej jakości kultury – zapewniamy bezpłatny udział w projekcie, aby każdy chętny uczeń miał szansę skorzystać z zajęć.
4. Uczestnictwo w wysokiej jakości kulturze – spotkania i warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych filmoznawców, edukatorów i pedagogów, co zapewni wysoki poziom edukacji.
5. Wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych – uczestnicy nauczą się krytycznego odbioru dzieł filmowych oraz wyrażania własnych opinii.
6. Pobudzenie do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach tematycznych po projekcjach – zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w rozmowach i wymianie myśli na ważne tematy poruszane podczas spotkań.

Kiedy i jak będzie realizowany projekt?
Projekt Edukacja przez Film będzie realizowany od października do grudnia 2023 roku. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu dla każdej grupy uczestników. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona do maksymalnie 25 osób.  Podczas projektu odbędą się 3 spotkania warsztatowe dla 4 zrekrutowanych grup. 

Gdzie odbędą się spotkania?
Zajęcia i projekcje filmowe będą odbywać się w Kinie Kameralnym Cafe w Gdańsku przy ul. Lektykarskiej 4. Konkretne daty i godziny spotkań będziemy ustalać indywidualnie. 


Jak dołączyć do projektu?
Zachęcamy szkoły z Gdańska do uruchomienia zapisów dla grupy uczestniczącej w projekcie. Zapisy będą otwarte dla każdej osoby uczniowskiej chętnej do wzięcia udziału w projekcie. Maksymalna ilość osób w grupie z jednej szkoły to  25 uczestników.  Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy skontaktować się z nami i przekazać swoje dane.


Czy projekt jest płatny?
Nie! Projekt Edukacja przez Film jest całkowicie darmowy dla uczestników.
Dołącz do nas, poznawaj świat kultury przez pryzmat filmu, bierz udział w inspirujących dyskusjach i warsztatach! Wspólnie zbudujemy społeczność aktywnych i świadomych młodych ludzi!


Kontakt:

Aleksandra Janowicz

kontakt@awareness.org.pl

Zapraszamy serdecznie!

 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Spotkanie prezentacyjne dla nauczycielek / nauczycieli

kliknij w ikonę po więcej informacji

Dane projektu:

Nasza Fundacja realizuje zadanie pt.: „EDUKACJA PRZEZ FILM – warsztaty dla Młodzieży Szkolnej Miasta Gdańsk 2023”  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgodnych z priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” w programie Edukacja do Kultury. 

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Całkowita wartość projektu: 28 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 27 000,00 zł

Nr umowy: RWB-W/2882/BPK/256/U-W.BIEZ./2023/DR

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia 2023-07-16

Data zakończenia 2023-12-29

Spodziewane rezultaty:

Materialnym efektem projektu będzie 12 spotkań dyskusyjnych, po 3 godziny każdy, wraz z projekcją filmową, które odbywać się będą raz w miesiącu od października do grudnia 2023r., dla grupy docelowej liczącej łącznie 100 osób (po 25 osób na 1 spotkaniu) oraz 1 spotkanie trwające 3 godziny dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych – 40 osób łącznie.
Zatem bezpośrednie produkty projektu to:
– 1 spotkanie prezentacyjne dla nauczycieli trwające 3 h
– 12 spotkań dyskusyjnych dla grup szkolnych,
– 12 pokazów filmowych,
– 36 godzin pokazów i dyskusji dla grup szkolnych,
– 100 uczestników projektu – 4 grupy liczące maksymalnie 25 osób każda + 40 osób na spotkaniu z nauczycielami, łącznie 140 osoby.

Celem prezentowanego projektu jest:
• zaszczepienie i pobudzenie chęci korzystania z kultury jako elementu rozwoju
• integracja młodej społeczności Miasta Gdańsk,
• podnoszenie kompetencji obywatelskich poprzez obcowanie z kulturą,
• odbudowa zdrowia psychicznego zniszczonej w wyniku pandemii oraz pracy nad zrozumieniem obecnych zjawisk światowych,
• popraw dostępności do wysokiej jakości kultury młodych osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym,
• uczestnictwo w wysokiej jakości kulturze,
• wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych,
• krytyczny odbiór dzieła filmowego,
• pobudzanie do wyrażania własnej opinii,
• zachęta do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach tematycznych po projekcjach.

Cykl spotkań ma na celu wzrost aktywności kulturalnej młodzieży szkolnej. Poprzez warsztaty dyskusyjne z młodzieżą chcielibyśmy pobudzić młodych ludzi do kreatywnego myślenia, rozwoju osobistego. Zajęcia wraz z pokazami filmowymi mają na celu także pomóc w edukacji młodzieży poprzez kulturę, szczególnie w dziedzinie otwartej dyskusji i dialogu w grupie z poszanowaniem innych poglądów. Sprzyja to zaszczepianiu postaw obywatelskich, świadomości podejmowania właściwych wyborów i odpowiedzialności społecznej. Spotkania dyskusyjne mają na celu też wyrobienie nawyku korzystania z kultury w przyszłości, wyrobienia chęci rozwijania się, pragnień i pasji.

Arrow-up