Fundacja Awareness w Gdańsku zaprasza na przegląd kinematografii ukraińskiej połączony z warsztatami. Projekcje filmowe, których tematyka poruszać będzie określone wątki społeczne, będą tłem do dalszej dyskusji z gośćmi specjalnym – ekspertami w temacie poruszanym w danym filmie.

Adres:

Kino Kameralne Cafe

ul. Lektykarska 4, Gdańsk

Między sierpniem a grudniem 2022 odbędzie się 7 spotkań.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Gdańska, a w szczególności obywateli Ukrainy, naszym celem jest bowiem zbudowanie pomostu pomiędzy grupami różnych narodowości.

 Podczas wydarzeń zapraszamy na poczęstunek ukraińskich przysmaków od restauracji Pan Kotowski. 

Daty Spotkań:

  •       14.08 godz. 14:00
  •       31.08 godz. 17:30
  •       14.09 godz. 17:00
  •       28.09 godz. 17:00
  •       12.10 godz. 17:00
  •       16.11 godz. 17:00
  •       14.12 godz. 17:00

 Podczas każdego wydarzenia przed i po zachęcamy do uzupełnienia dostępnych na miejscu ankiet.

Nasz projekt jest darmowy i skierowany do wszystkich chętnych gdańszczan powyżej 16-go roku życia. Na każdy seans obowiązują zapisy:

– internetowe poprzez udostępniony na każdym wydarzeniu arkusz

– mailowe na: kontakt@awareness.org.pl

– telefoniczne 58 690 70 75

–  na miejscu w Kinie Kameralnym Cafe w Gdańsku przy ul. Lektykarskiej 4

 

POKAZY

Dane projektu:

Nasza Fundacja realizuje projekt kulturalny pt.: „Kino Integracja. Ludzie – Relacje – Kultura” na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Całkowita wartość projektu: 14 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 12 000,00 zł

Nr umowy: RWB-W/3130/BPK/315/U-W.BIEŻ./2022

Okres realizacji projektu: od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Spodziewane rezultaty: Materialnym efektem projektu będzie 7 spotkań dyskusyjnych/warsztatów/sesji wraz z projekcją filmów, które odbywać się będą 1 raz w miesiącu od sierpnia do grudnia 2022r. (w dwóch miesiącach odbędą się po 2 spotkania), dla grupy docelowej liczącej łącznie 336 osób (po 48 osób na 1 spotkaniu).
Przygotowane zostanie podsumowanie i wnioski płynące z każdych spotkań, by mogły posłużyć kolejnym prelekcjom. Planujemy bowiem po zakończeniu projektu kontynuować już we własnym zakresie analogiczne spotkania dla nowych osób. Powstałe w projekcie materiały (łącznie 7 kompletów) będą w tych kolejnych spotkaniach wykorzystywane.
Zatem bezpośrednie produkty projektu to:
1. 7 spotkań dyskusyjnych
2. 7 kompletów materiałów do dalszego użycia w przypadku realizacji podobnych spotkań.

Cykl warsztatów/sesji ma na celu integrację mieszkańców naszego miasta i Ukrainki oraz Ukraińców, którzy przybyli do Gdańska w wyniku konfliktu na Ukrainie i są nową grupą, która właśnie zaczyna tworzyć społeczność naszego miasta. Chcemy uwrażliwić tych ludzi na siebie, na swoje problemy, pomóc im przełamać bariery i nawiązać pierwsze relacje, by tworzące się właśnie nowe społeczeństwo miasta Gdańsk było otwarte na siebie i przyjaźnie do siebie nastawione. Chcemy także poruszyć temat równości, równego traktowania i poszanowania praw i godności człowieka, które są naturalnymi obszarami potencjalnych problemów, jakie pojawiają się w społeczeństwie ,w wyniku jego integracji z nowymi obywatelami. Poprzez podjęcie już teraz tego tematu z obywatelami naszego miasta, chcemy temu przeciwdziałać i przyczynić się do zbudowania społeczeństwa wielokulturowego.

Arrow-up