Genius loci (łac. „duch opiekuńczy danego miejsca”) – duch lub demon władający albo
opiekujący się jakimś miejscem.Według mitologii rzymskiej opiekuńcza siła, coś, co sprawia, że
dana przestrzeń jest jedyna w swoim rodzaju (tam też często przedstawiana w postaci węża).

Film dokumentalny „Genius loci” jest próbą zmierzenia się z takimi pojęciami jak wielokulturowość, wspólnota, otwartość i tolerancja. Sprawdzimy czy te pojęcia to już
tylko naiwnie powtarzane frazesy – mity, które nie mają wiele wspólnego z naszą rzeczywistością, czy też szacunek dla różnorodności i pokojowe współistnienie są
możliwe, a może nawet żywe i wciąż obecne.

Punktem wyjścia i tłem do tych rozważań jest Gdańsk, miasto o niezwykle burzliwej i skomplikowanej historii.
Jedno z podstawowych pytań, które zadajemy w naszym filmie, dotyczy tego, jak to się dzieje, że pomimo przemijania i pojawiania się różnych społeczności i kultur na
przestrzeni wieków – wśród społeczności lokalnej trwają takie wartości kulturowe, jak tradycje wolnościowe, tolerancja, otwartość na innych, a Gdańsk to wciąż miasto
dające wiele możliwości. Miasto, w którym każdy czuje się jak u siebie, które wciąż przyciąga i zaprasza, a ludzie tworzący to miejsce emanują pozytywną energią.

Warto zadać sobie pytanie kto może czuć się w Gdańsku jak u siebie… a kto wciąż nie? Czym jest tożsamość gdańska? Czy łączy ona ludzi bez względu na pochodzenie
klasowe/grupę społeczną/wiek? Czy jest jednolita? Czy może raczej można mówić nie o jednej, a wielu tożsamościach? Jak łączy się z tożsamością narodową, czy się
pokrywa?

A także, co się zmieniło od lat 80-tych, kiedy w Gdańsku czuło się solidarność i siłę wspólnoty. Co dzisiaj myślą o tym ludzie z tamtych lat? Czy nie żałują? Jaki mają
stosunek do tych wartości teraz, po 30 latach od transformacji, kiedy dla niektórych konsekwencją ich własnych działań była utrata pracy.

Co Gdańsk po drodze stracił, co zyskał, co się wytrąciło, co umocniło, co zmieniło?

Czy Gdańsk jako Miasto Wolności to legenda, a jeśli tak to co z niej wynika.

Film oparty będzie przede wszystkim na historiach różnych miejsc, zdarzeń i ludzi, którzy znacząco wpisali się w tkankę tego miasta. Badając historię największych postaci
jak między innymi Jan Sebastian Bach, Napoleon Bonaparte, Joanna Schopenhauer i jej sławny syn Artur czy Günter Grass oraz zestawiając ich ze znanymi,
współczesnymi postaciami, zbudujemy opowieść o zróżnicowanym i zawsze zmieniającym się Gdańsku. Miejscu, gdzie ważyły się losy naszego kraju

i świata (m.in. koniec potopu szwedzkiego, początek II wojny światowej, upadek komunizmu). Opowieść ta zobrazowana będzie poprzez łączenie ujęć żywego planu

z zachowanymi, autentycznymi nagraniami archiwalnymi oraz innowacyjnymi inscenizacjami.

Będziemy jednak poszukiwać wielu punktów widzenia, odważnie i uczciwie spoglądając również na te ciemniejsze strony żeby przekonać się czy genius loci tego miejsca
rzeczywiście wiąże się tylko z pojęciami wolności i solidarności. Czy mieszkańcy Gdańska byli i są zawsze przyjaźnie nastawieni do ludzi, którzy myśleli inaczej, wyznawali
inną religię czy reprezentowali inną kulturę.

Szukamy odpowiedzi na pytanie jak to było przed wiekami, w okresie Wolnego Miasta, po II wojnie i jak jest teraz. Czy jeśli taka otwartość jest prawdziwa i w jakiś sposób
(a jeśli tak to w jaki) związana z tym miejscem, to czy są tego konsekwencje lub skutki?

W filmie pojawią się także niepublikowane dotąd fragmenty filmów z okresu międzywojennego. Kompozycja pozwoli obejrzeć zmieniające się miasto, transformację

w rzeczywistości architektonicznej i w oczach ludzi, których historia przenikała się z historią miasta.

Dane projektu:

Reżyseria: Maciej Jarczyński
Produkcja: Piotr Gładkowski
Okres realizacji: 2020/2022
Finansowanie: Własne i Mecenat
Cel: edukacja,  wzmacnianie tożsamości lokalnej, poszerzanie świadomości społecznej
Arrow-up