Interesujesz się kinem? Lubisz oglądać filmy i o nich rozmawiać? 

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Miasta Gdańska, do udziału w trzeciej edycji projektu Filmowych Warsztatów Dyskusyjnych organizowanych w Kinie Kameralnym Cafe przy ul. Lektykarskiej 4 w Gdańsku. 

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu od lipca do września.  W programie trzy seanse nowych produkcji filmowych połączone z dyskusją i spotkaniem z gościem specjalnym.  Prezentowane filmy będą poruszać zagadnienia aktualnych problemów społecznych, wartości w życiu człowieka i innych kwestii związanych z kulturą, nauką, filozofią.  

Wstęp na wydarzenia jest darmowy i skierowany do wszystkich chętnych gdańszczanek i gdańszczan powyżej 16-go roku życia. Na każdy seans obowiązują zapisy. 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

 

POKAZY 

kliknij w ikonę po więcej informacji

 

Dane projektu:

Nasza Fundacja realizuje zadanie pt.: „Filmowe warsztaty dyskusyjne dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Gdańsk 2024” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym w roku 2024. 

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Całkowita wartość projektu: 10 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł 

Nr umowy: RWB-W/3443/BPK/321/U-W.BIEŻ./2024/EC

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia 01.07.2024

Data zakończenia 28.09.2024

Spodziewane rezultaty:

Materialnym efektem projektu będą 3  spotkania dyskusyjne, po 4 godziny każdy, wraz z projekcją filmową, które odbywać się będą raz w miesiącu od lipca do września 2024r., dla grupy docelowej liczącej łącznie 144 osób (po 48 osób na 1 spotkaniu).
Zatem bezpośrednie produkty projektu to:
– 3 spotkania dyskusyjne,
– 3 pokazy filmowe,
– 12 godzin pokazów i dyskusji,
– 144 uczestników projektu – 3 spotkania po 48 uczestników.

Celem prezentowanego projektu jest:  

• integracja społeczności Miasta Gdańsk,

• poprawa dostępności do wysokiej jakości kultury osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym,

• uczestnictwo w wysokiej jakości kulturze,

• wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych,

• krytyczny odbiór dzieła filmowego,

• pobudzanie do wyrażania własnej opinii,

• zachęta do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach tematycznych po projekcjach.

Arrow-up