Interesujesz się kinem? Lubisz oglądać filmy i o nich rozmawiać? 

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Miasta Gdańska, do udziału w drugiej edycji projektu Filmowych Warsztatów Dyskusyjnych organizowanych w Kinie Kameralnym Cafe przy ul. Lektykarskiej 4 w Gdańsku. 

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu od kwietnia do lipca.  W programie cztery seanse nowych produkcji filmowych połączone z dyskusją i spotkaniem z gościem specjalnym.  Prezentowane filmy będą poruszać zagadnienia aktualnych problemów społecznych, wartości w życiu człowieka i innych kwestii związanych z kulturą, nauką, filozofią.  

Zwieńczeniem Filmowych Warsztatów Dyskusyjnych będzie dzielnicowy Quiz Filmowy. Drużyny będą składać się z członków wywodzących się z poszczególnych dzielnic Gdańska. 

Zachęcamy do integracji z sąsiadami i udziału w wydarzeniach.

Wstęp na wydarzenia jest darmowy i skierowany do wszystkich chętnych gdańszczanek i gdańszczan powyżej 16-go roku życia. Na każdy seans obowiązują zapisy. 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

 

POKAZY 

kliknij w ikonę po więcej informacji

 

Dane projektu:

Nasza Fundacja realizuje zadanie pt.: „Filmowe warsztaty dyskusyjne dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Gdańsk 2023” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Całkowita wartość projektu: 15 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 14 000,00 zł 

Nr umowy: RWB-W/1477/BPK/49/U-W.BIEŻ./2023/ec

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia 1.04.2023

Data zakończenia 14.08.2023

Spodziewane rezultaty:

Materialnym efektem projektu będą 4  spotkania dyskusyjne, po 4 godziny każdy, wraz z projekcją filmową, które odbywać się będą raz w miesiącu od kwietnia do lipca 2023r., dla grupy docelowej liczącej łącznie 192 osób (po 48 osób na 1 spotkaniu).
Zatem bezpośrednie produkty projektu to:
– 4 spotkania dyskusyjne,
– 4 pokazy filmowe,
– 16 godzin pokazów i dyskusji,
– 192 uczestników projektu – 4 spotkań po 48 uczestników.
Materialnym efektem projektu będzie także quiz wiedzy filmowej, który zorganizowany zostanie w lipcu 2023r. dla min. 2 grup, liczących co najmniej 2 osoby (to są wartości minimalne, zakładamy, że docelowo w quizie weźmie udział więcej osób). Materialnym efektem projektu w tym aspekcie będzie:
– 1 quiz,
– 1 zestaw pytań dot. znajomości tematyki filmowej, który będzie mógł być wykorzystany także w przyszłych działaniach podobnego typu realizowanych przez Fundację.

Celem prezentowanego projektu jest: • integracja społeczności Miasta Gdańsk, • podnoszenie kompetencji obywatelskich • odbudowa tkanki społecznej zniszczonej w wyniku pandemii, • poprawa dostępności do wysokiej jakości kultury osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym, • uczestnictwo w wysokiej jakości kulturze, • wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych, • krytyczny odbiór dzieła filmowego, • pobudzanie do wyrażania własnej opinii, • zachęta do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach tematycznych po projekcjach.

 

Arrow-up